We onderscheiden:

 
Hernieuwbare energie is energie uit bronnen die steeds weer beschikbaar zijn. Dit zijn bijvoorbeeld: Zon, wind en water. Je kunt hier steeds energie uit blijven halen, zonder dat het opraakt

 
Duurzame energie, is energie die weliswaar minder zwaar drukt op de omgeving, maar wel gebruik maakt van het milieu / omgeving. Denk bijvoorbeeld aan biomassa, waaronder pellets en mest.

Zowel hernieuwbare als duurzame energie dragen bij aan een beter milieu. Het gebruik van onze fossiele bronnen als kolen, olie en gas bedreigen ons leefklimaat. Afbrokkeling van de ozonlaag en vervuiling van de lucht. Onze overheid zal het gebruik van hernieuwbare- en duurzame energie blijven stimuleren d.m.v. subsidies en zal ‘grijze’ energie zwaarder belasten. Al met al reden te meer omdat het financieel daardoor ook beter bereikbaar is voor een grotere groep mensen en daardoor de ontwikkeling versnellen.
 
Door over te stappen naar verduurzaming kunnen wij ook voor ons nageslacht een betere wereld nalaten.