Huisautomatisering, oftewel Domotica, is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om de woning. De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van leven. Het draait hierbij niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de volgende website.