Met de huidige bouwbesluit en de daarbij horende bouwtechnieken speelt klimaatbeheersing een belangrijke rol. Het ventileren van uw woning is van groot belang voor uw woning en woongenot. Door de verwarming, (warmte terugwin) ventilatie en een eventuele koelinstallatie goed op elkaar af te stemmen, krijgt u een gezond leefklimaat en is goed voor het behoud van uw woning.